OTÄCKA LJUD & ONDA HANDLINGAR 
 
Personpresentationen i Niels Gaups Vägvisaren 
 
av Sven E Carlsson 
 
 
 
 

  En berättare börjar och avslutar filmen. 
Detta gör att det mytiska och sagobetonade karaktären av filmen förstärks.  

När en film har likartade början och slut kallas det för cirkulär form. Likheten mellan början och slut gör att filmen känns mer som en helhet. 

 
 

  steg.wav (127 K)


Efter förtexterna så börjar den riktiga handlingen med extrema närbilder på fötter som trampar i snö, samtidigt som det hörs ett väsande blåsljud [1]  
Denna typ av blåsljud kallas för "ballongbrännare" eftersom det liknar det ljud som gasbrännare ger ifrån sig när den värmer upp luften i varmluftsballong. 
 
Fotstegsljuden har obehaglig karaktär och påminner om ljudet från en presenning som viks. Det astmatiska icke-diegetiska blåsljudet tillsammans med fotstegens obehagliga karaktär gör att publiken omedelbart vet att detta är "bad guys" 
 

En kraxande korp flyger upp och talar i förväg om att något hemskt ska hända.  
Korpar och kråkor är ofta varnande symboler i film
 

En hund "hälsningsgnyr" och viftar på svansen åt de annalkande främmande personerna.  
 
 
Publiken får se en extrem närbild av ögon.  
 

Sedan ser de ett hotfullt armborst gjort av djurkranium och ser och hör pilen lämna armborstet. 
 
 
 

  gny.wav (28 K) 


Publiken hör vinandet från pilen, smällen när den träffar och ett gnällande från hunden. Bilden som visas är suddig och fylld av rörelse. 
Här leder örat ögat. Publiken tror sig se hur hunden blir skjuten men det de ser är en diffus bild av en fallande hund. 

Det är ett bra exempel hur skickliga filmare med enkla medel kan få oss att skapa egna bilder med hjälp av ljud. Ljudet måste vara tydligt för att detta filmiska knep ska lyckas. Den här typen av ljudläggning liknar radioteaterns. 

Presentationen av de onda karaktärerna är färdig trots att publiken inte har sett mer än fötter, ögon och vapen. Här har filmaren också arbetat med publikens inre bilder. Av de olika delarna skapas en - av fantasin frammanad - skrämmande helhet. 

 
 
Presentationen av motståndarna 

Presentationen av en karaktär måste vara snabb och tydlig annars blir det lätt tungt och långsamt. Detta gäller framför allt i filmer av actiontyp. Drama filmer har ett lugnar berättande och kan ge sig mer tid att introducera de olika rollgestalterna. 

Vägvisaren följer ett ganska vanlig mall vid introducerandet av "onda karaktärer": 

  • Rörelseriktningen i bild   --> ( från vänster till höger)[2]
  • Ett obehagligt ljud, mörk baston eller dissonant ackord hörs när personen visas i bild första gången. Det obehagliga ljudet styr perceptionen så att personens utseende och kläder känns extra obehagliga.
  • Obehagliga handlingar utförs.[3]
  • kläd-, utseende- och färg-koder
Under stumfilmstiden så gällde det att presentera bovarna tydligt. Man använde klädkoder, utseendekoder och genom onda handlingar. Stumfilmsskurkarna hade svarta hattar och såg allmänt skurkaktiga ut.  De var prydda med ärr och hade svartmuskigt sydländskt utseende. 

"Klassisk" stumfilmpresentation är följande scen när... 

  • en person med vit hatt kommer ut från salonen och klappar hunden. 

  • Vit huvudbonad  +  God handling   = Hjälte  
     
  • en annan person med svart hatt kommer ut  och sparkar hunden 

  • Mörk huvudbonad  +  Ond handling  = Skurk
I Vägvisaren så sparkar man inte hunden, man skjuter den. För att  publiken ska få sympati för hunden  läggs det ett tyck-synd-om-mig gny så att publiken ska reagera instinktivt på ljudet och få empati med hunden. Hade hunden reagerat och argt givet skall  hade åskådarna inte blivit lika tagna när hunden sköts.  

Gnälljud som påminner om småbarns gny gör att människans beskyddar instinkt aktiveras. På 10 sekunder lyckas vi i publiken få ett positivt förhållande till hunden, så att det känns extra mycket när den dör. 

I Stjärnornas Krig finns den lilla roboten R2-D2 med ett kroppsspråk som en soptunna. Varför gillar publiken den gulliga roboten? Den låter som ett mellanting mellan småbarnsjoller och hundvalpsgnäll elektroniskt förändrade. Dessa psykiskt engagerande ljud gör att de inte bryr oss om att det är en plåtburk de ser, via ljudet så upplever de att det är en liten hjälplös varelse.[4] 
 Läs om hur ljuden gjordes på min webbsida Sound Design of Star Wars 
 
 


Den tysta flygande korpen senare i inledningen har en förebådande funktion.  I Hitchcocks filmer betyder tystnad makt [5].  

Gnisselljud när kåtans dörr öppnas användes antagligen för att skapa en både förebådande och störande underton i ljudlandskapet 


 
 
 
 

  cymbal.wav (184 K)


Om någon åskådare fortfarande var tveksam på vad som skulle hända så försvann det när flickan gick i skogen för att söka efter hunden. 
En mörk baston ger föraning och stämning sedan hörs ljudet från en cymbal som spelas upp baklänges. Ett astmatiskt andningsljud hörs även.
 
 

En vind hörs när flickan ser de mörka gestalterna i fjällbjörksskogen. 
Påfallande ofta (även inomhus) så används vindljud för att förstärka känslan av ensamhet och att vara övergiven.
 
 
 

  etne.wav (51 K)


När åskådarna hör en pils vinande - som ekande upprepas - så förstår de att flickan skjuts.  
Det enda som visas är flickans ansikte och sedan en fjällvidd men ljudläggning gör att publiken ser inre bilder och dessa bilder är så starka att de flesta minns att de verkligen har sett flickan skjutas. [6]
 
 
 

 jojk.wav (260 K) 
  BRUSIG


Presentationen av huvudpersonen är helt skild från presentationen av de onda tjudrerna. En ensam skidåkare som långsamt kommer närmare med ljus klangfärg på musiken. Öppet fjällandskap i solsken (istället för fragmentariska närbilder av trampande fötter.)  
Jojken som hörs under presentationen har uppåtgående melodirörelse.  Det är en genial variant av filmmusikkoden för hjälte.  Mer renodlade hjältemusik finns t ex i Indiana Jones och Stålmannen. 

Bilden och musiken hjälps åt att berätta att detta  är hjälten. 

Presentationen av hjälten kan tolkas som en allegori över att han kommer att utvecklas och bli större och klara av de svårigheter som ligger framför honom.


Niels Gaup: Vägvisaren (Ofelas, 1987)
Sound Design Jan Lindvik
 
Läs om Vägvisaren på Internet Movie Database
© Sven E Carlsson 1998 
 
1. Ett känt blåsljud  är Darth Vaders astmatiska respirator i Stjärnornas Krig  

2. Tjudrerna - de onda karaktärerna i Vägvisaren - kommer in från vänster 

3. I presentationen i Stjärnornas Krig utförde Darth Vader en ond handling. Han lyfte upp en soldat och "knaket" hördes när soldatens struphuvud trycktes ihop.  

Andra traditionella presentationskoder uppfylldes t ex så har Darth Vader mörka kläder.  
Vanligt är även att personers namn kan associeras med deras rollgestaltning. Darth Vader påminner om Dark Invader. 

4. Se hur ljuden gjordes på min websida  Sound Design of Star Wars 

5. Enligt Elisabeth Weis i The Silent Scream, Alfred Hitchcock's Sound Track Farhleigh Dickensson Press (1982)  
 

6. Det verkar ske en sinnesöverföring så att hörselintryck till synintryck. Se Chions termer "Added Value" och "Rendering" på Film Sound Design & Theory www.filmsound.org 
 
Diegetiskt ljud: 
Ljud från den värld som handlingen utspelas i. Diegetiska ljud är ljud som de ingående karaktärerna kan höra och reagera på. På svenska används även orden realljud eller handlingsplanets ljud 

Icke-diegetiskt ljud: 
Pålagda ljud som enbart publiken kan höra. 
Andra uttryck på svenska är funktionsljud eller berättelseplanets ljud 

 Ljudlandskap: 
Varje miljö har sina karaktäristiska ljud som gör att platsen känns igen. Ljudlandskapet från landsbygd och stad skiljer sig mycket. Varje tid och kultur skapar sina karaktäristiska ljudlandskap.  
Ordet ljudlandskap är en översättning av den engelska termen soundscape. 
Det finns föreningar som ser som sin uppgift att försöka spela in och bevara olika ljudlandskap. 
Läs om Soundscape på Film Sound Design & Theory www.filmsound.org 
 

 

Jag skrev utkastet till denna artikeln 1993. När jag hittade den bland mina papper 1998 tyckte jag den  kunde vara lämplig till internetpublicering.   Jag har en del knöliga formuleringar som kunde bli bättre. Jag är tacksam för alla förbättringsförslag. 

Maila mig svene.carlsson@folkbildning.net skriv vad du tycker!  
Ju fler som hör av sig - desto roligare blir det att fortsätta att utveckla sidan. 
  
Till FILMLJUD - gestaltande ljudläggning >