Ljuden gör När Lammen Tystnar

En analys av Maria Bergquist och Mia Tegnér Drama-Teater-Film LIV 100:4 951102Inledning:
I vår analys av filmen När Lammen Tystnar, har vi bestämt oss för att koncentrera oss på ljudbilden och hur den följer berättelsen genom att titta på karaktärernas psykologiska bakgrund och hur detta gestaltas i ljud och bild. Vi har funnit att ljudbilden är väldigt starkt knuten till karaktärerna och vi har därför valt att studera hur ljudet följer Clarice Starling, Hannibal Lecter och Jame Gumb, alias Buffalo Bill, samt hur ljudet sammanlänkar dessa tre personer. I ljudbilden finns även en tydlig parallell till Clarice Starlings personliga utveckling, hennes strävan efter förlösning och självständighet, i sin tur kopplat till hennes ansträngningar för att finna mördaren Buffalo Bill och befria offret Catherine Martin. Vi har valt att inte behandla det musikaliska temat, trots att detta är en del av den ljudmässiga uppbyggnaden, då detta skulle kräva en mycket större kunskap om instrumentation, notation och tonarter än vi har tid att inhämta.

Resumé:
När Lammen Tystnar handlar om Clarice Starling, en ung, ambitiös FBI studerande. Hon får i uppgift av Jack Crawford, chefen för "behavioral science", att besöka den internerade doktor Hannibal Lecter, alias "Hannibal the Cannibal" för att göra en rättspsykologisk profil. Lecter vägrar att samarbeta då det gäller honom själv. Istället ger han Clarice ledtrådar, i form av gåtor, som kan leda till infångandet av mördaren Buffalo Bill. Buffalo Bill hatar sin egen identitet och i ett försök att skapa sig en ny identitet som kvinna, mördar han kvinnor för att använda deras hud till den kvinnodräkt han håller på att sy. Catherine Martin är hans sjunde offer och den kvinna som Clarice, med Lecter’s hjälp, får en chans att rädda. Genom att lita till sig själv och därigenom lära sig tyda ledtrådarna lyckas Clarice till slut fånga mördaren och rädda Catherine Martin.


Clarice M Starling:

Psykologisk:
Som mycket liten förlorade Clarice sin mor och lämnades ensam med sin fader. Hon växte upp i en liten landsorts stad i West Virginia, där fadern arbetade som polis. Fadern blev för henne det enda stödet och en mycket stark förebild. När Clarice är bara 10 år gammal blir hennes fader skjuten vid gripandet av två brottslingar och hon lämnas ensam. Hela hennes världsbild rasar. När Clarice berättar om händelsen för Lecter, säger hon: "My father had become the whole world to me. When he died, I had nothing.".
Att Clarice väljer att söka sig till FBI kan ses som ett resultat av hennes idealiserade bild av fadern, hon vill bli som han. Dessutom vill hon hämnas sin faders död genom att förhindra att nya mord begås. Som föräldralös skickas Clarice iväg för att bo hos släktingar på en fårfarm, men rymmer snart på grund av en för henne mycket traumatisk upplevelse. En morgon väcks Clarice av skrik och blir ofrivilligt vittne till hur lammen slaktas. Hon försöker befria lammen eller åtminstone rädda ett av dem, men misslyckas och flyr därför. Även detta kan ses som ett försök att göra upp med sin faders bortgång.
Genom försöket att rädda lammen vill hon befria sig från den hjälplöshet hon upplevde vid faderns död. Hennes misslyckande tvingar henne att fortsätta sökandet av nya "lamm". Catherine Martin blir ett, det sista. Lecter frågar vid ett tillfälle Clarice: "You think if Catherine lives, you won’t wake up ever again to that awful screaming of the lambs"

Gestaltning och ljudbild:
Etableringen av Clarice Starling är väldigt manlig. Vi får först se henne i träningsspåret, där hon kämpar uppför backar och över hinder. Innan vi ser Clarice i bild hör vi hennes ansträngda andning, vilken sedan följer henne under hela träningspasset och en bit in i nästa scen. Ljudbilden innehåller också en mängd fågelljud, kvitter och flaxande.
De ljud som etableras ihop med Clarice i den inledande scenen följer henne sedan genom hela filmen. Fågelljuden kan ses som en symbol för den frihet Clarice eftersträvar, men också för att hon nu skall "pröva sina vingar" inför sin nya roll som FBI agent. Det väcker också associationer till namnet Starling = en liten fågel. Fåglarnas flaxande övergår i följande scen till helikopterljud, vilket fungerar som en länk mellan Clarice och FBI, den manliga värld hon kämpar så hårt för att bli en del av. I denna miljö får vi för första gången möta Jack Crawford. Crawford blir den fadersgestalt Clarice så länge sökt, han stöttar henne i karriären och berömmer henne för hennes framsteg. På Crawford’s kontor får Clarice se bilder av Buffalo Bill’s offer. Smattret av skrivmaskiner som hörs i bakgrunden under denna scen är mycket likt ljudet av den symaskin som ingår i Buffalo Bill’s ljudmiljö. Det är nu Clarice får i uppgift att besöka Lecter. Kopplingen till Buffalo Bill är väl etablerad, men Crawford förnekar att det finns något samband mellan Lecter och Buffalo Bill. Clarice hålls ovetande om syftet med besöket. Clarice’s accent är viktig för den bild vi som tittare får av henne, liksom det faktum att hon försöker dölja den. Lecter påpekar detta vid deras första möte: "...and that accent you try so desperatly to hide, pure West Virginia". Clarice försöker skapa en ny bild av sig själv, få inträde i en ny värld, bli fri från sin barndom för att kunna växa och skapa sig självkänsla. Denna frigörelse från barndomen innefattar också att göra sig fri från den dialekt som talas i hennes barndomsstad och integrera sitt språk i den miljö hon nu befinner sig i. Clarice’s dialekt fungerar också som en kontrast till Lecter’s välvårdade brittiska accent. Ljudet av fåglar, Clarice’s tunga andhämtning och hennes accent är "hennes" ljud. Dessa ljud följer henne genom hela filmen och är helt och hållet knutna till hennes person. Genom hennes möte med Hannibal Lecter och hennes inblandning i sökandet efter Buffalo Bill, kommer "deras" ljud att efterhand blandas in i hennes värld. Även när dessa två inte är fysiskt närvarande finns där ljud som påminner om deras betydelse för Clarice, de är hela tiden närvarande i hennes undermedvetna.

Doctor Hannibal Lector:
Psykologisk bakgrund:
Doktor Hannibal Lecter, eller "Hannibal the Cannibal", som han kallas, är en mycket begåvad psykiater och tillika mycket begåvad mördare. Lecter har en väldigt dubbel karaktär: Å ena sidan är han intellektuell, kultiverad och mycket intelligent, å andra sidan djurisk, en kallblodig psykopat, som mördar och äter sina offer.
Förmodligen har Lecter haft en egen praktik, där han bedrivit terapeutisk verksamhet. Bland hans patienter fanns Jame Gumb, alias Buffalo Bill, så Lecter sitter inne med en mängd kunskap om mördarens behov och beteenden. Detta faktum får han, genom Clarice’s besök, en chans att utnyttja till sin egen fördel. Redan vid det första mötet med Clarice antyder han vad han vill få ut av deras samarbete: Han vill ha ett fönster, han vill kunna se utsikten, han söker liksom Clarice befrielse. I sin nuvarande fångenskap har han endast sina tecknade minnesbilder att se på. Genom dessa bilder får vi veta tre saker om Lecter: Han är en skicklig tecknare, Han har rest (den bild han visar Clarice föreställer domen i Florens ), Han är redan här villig att samarbeta med Clarice och ge henne ledtrådar till fallet Buffalo Bill. Det sistnämnda antyds genom att han faktiskt ger henne den första ledtråden redan när han talar om teckningen "This is the doma, seen from the Belvedere. Memory is all I have instead of a view." Belvedere är hans utsiktspunkt för motivet och om Clarice kan se från samma utsiktsplats kan hon se mördarens motiv: I Belvedere, Ohio, har Buffalo Bill skördat sitt första offer och just där finner Clarice till sist mördaren.

Gestaltning och ljudbild:
Gestaltningen av Lecter bygger på att skapa förväntningar, både i bild och ljud. Vi får massor av information om Lecter innan han syns i bild. Bland annat får vi veta att han är psykiater, serie mördare som åt sina offer, att han är fängslad och att han vägrar att samarbeta med FBI. Att han är mer känd för sina brottsliga aktiviteter än för sitt arbete som psykiater får vi veta när Crawford talar om för Clarice att den person hon skall besöka och intervjua är: "The psyciatrist Hannibal Lecter" och Clarice direkt svarar: "Hannibal the cannibal". Vidare får vi veta att han förvaras bland de absolut farligaste brottslingarna på mentalsjukhuset i Baltimore, i en specialcell belägen djupt nere i källaren, bakom sju, tunga, gallerdörrar och att han ständigt är bevakad av beväpnad personal. Dessutom får Clarice stränga order om att inte på några villkor som helst avvika från de förhållningsregler som råder för besökare till Lecter. När hon på fängelset blir eskorterad ner för alla trappor av doktor Chilton, så visar han henne ett fotografi på vad som hände den person som inte följde förhållningsreglerna.

De dörrar Clarice passerar igenom, på sin väg ner till Lecter, gnisslar mycket och låter väldigt tunga när de slår igen. Flera av dörrarna öppnas och stängs av vakter. Förutom ljudet från dörrarna hörs ett annat och inte lika välmotiverat ljud -ljudet av en bilmotor. Enda skälet till att en bil skall höras inne i detta fort till fängelse är att det är planterat där för att öka på vår känsla av obehag, samt att höja vår puls. Ljudet är mullrande och mycket dovt, likt ett morrande och detta ljud är knutet till Lecter’s karaktär. Bilmotorljudet hörs på flera olika ställen i filmen men aldrig då en bil syns i bild eller kan tänkas finnas i det negativa bildrummet. När Clarice är i Baltimore och undersöker "Your-self storage", så hörs ljudet som ett morrande, precis innan hon skall ta bort duken som täcker kärlet som innehåller Benjamin Raspail’s huvud. Där fungerar ljudet som en länk mellan Clarice’s framgång och Lecter’s ledtrådar.

Innan Clarice får passera igenom de sista dörrarna in till Lecter’s cell, träffar hon Barney. Han är en av de tre manliga, beväpnade väktare som via en TV-skärm bevakar Lecter dygnet runt. Två av väktarna är stora, bastanta negrer. I rummet, vars väggar pryds av diverse vapen, pistoler och batonger, finns larmsystem och annan avancerad apparatur som piper och låter likt ett EKG. Det ljudet, pipandet, som är kopplat till Lecter, hörs även på ett annat ställe i filmen. Det är efter det att Lecter rymt och en svårt skadad Sgt Pembry förs på bår till en väntande ambulans. Då fungerar pipandet som en varningssignal, eftersom att det inte är Sgt Pembry som ligger på båren trots att det är hans ansikte.

När Lecter först syns i bild så bryter hans utseende tvärt mot de förväntningar som byggts upp. Vi har förväntat oss ett monster, doktor Chilton säger tidigare i filmen till Clarice att: "Oh, he’s a monster, a pure psycopath". Istället får vi se en ganska liten, tunnhårig och rund man i blå kläder. Lecter ser ofarlig ut, men under det samtal som han och Clarice har, bekräftar han alla de utsagor som gjorts om honom och vi inser att han är allt annat än ofarlig. Lecter bevisar sin intelligens och sitt skarpsinne genom att avslöja detaljer om Clarice som han omöjligt kan ha känt till innan han träffade henne. När Lecter sedan sniffar med näsan i luften och säger: "You wear Evyan skin cream, and sometimes you wear L’Air du Temps... but not today", så är det ett prov på hans nästan övermänskliga förmåga att kunna urskilja detaljer. Även Crawford’s förväntning att Lecter inte vill samarbeta bekräftas då Lecter berättar om vad som hände den person som en gång testade honom: "...I ate his liver with some fatherbeans and a nice Chianti...".
Under samtalets gång hörs, hela tiden i bakgrunden, ljuden från rörledningar, en vinande vind, samt regn och åska. Ovädersljud är intimt förknippade med skräck och de finns där för att vi som publik inte skall slappna av, utan hela tiden vara på vår vakt. Även dessa ljud blir Lecter’s och hörs vid flera tillfällen som sound-bridge och i sekvenser där han inte syns i bild men där hans närvaro ändå känns påtaglig. Ett annat ljud som hörs ifrån källaren med Lecter’s cell är "tsss". Det låter som när man släpper ånga ur ett ångstrykjärn eller det ljud som hörs då man bränner hud mot något mycket hett. När Clarice senare i filmen befinner sig i Buffalo Bill’s mörklagda källare och råkar bränna sig på baksidan av ett kylskåp, hörs detta "tsss" igen. Ljudet påpekar att om det inte vore för Lecter så skulle inte Clarice ha funnit Buffalo Bill. Det ljud som är Lecter’s starkaste kännetecken tecken är "Aaah", ett ut andnings ljud som han första gången yttrar efter att han sagt: "...a nice Chianti...sssh, aaah". Detta "aaah" dyker upp vid fem olika tillfällen i filmen och är direkt kopplat till Lecter. Den andra gången det hörs är när FBI utför en obduktion på Buffalo Bill’s sjätte offer och Clarice finner att offret har en puppa nertryckt i svalget. Precis när puppan dras ut så hörs Lecter’s "aaah". Ljudet kopplar dels samman Lecter’s ledtrådar och Clarice’s korrekta tydning av dem, dels symboliserar ljudet att själen lämnar kroppen och den döda kan äntligen få frid. Femte gången vi hör detta "aaah" är det en varningssignal. Det hörs när, den vi tror är den döde, Sgt Pembry visar livstecken. Ljudet får oss att tvivla eftersom vi hört det förut men i samband med en annan person.

Alla dessa olika ljud (som vi försökt att beskriva) bildar tillsammans Hannibal Lecter’s ljudbild, de säger inte så mycket om honom som person, de snarare förstärker delar av hans personlighet. De är emellertid specifika ljud för just Lecter och när de ljuden hörs tillsammans med Clarice’s ljud befäster de bandet dem emellan.

Jame Gumb alias Buffalo Bill:
Psykologisk bakgrund:
Buffalo Bill hatar sin egen identitet och vill förändras. Han är egentligen inte transvestit, men könsbytet har för honom blivit en möjlighet till förändring. De tre sjukhus i USA som utför könsbyten, har avvisat honom på grund av att han visat prov på ett våldsamt beteende. Lecter säger vid ett tillfälle till Clarice: "...he thinks that makes him a transvestite, but his pathology is a thousand times more savage..."

Troligen har hans barndom varit mycket svår, han har förmodligen utsatts för upprepade övergrepp och han har en mycket stark bindning till sin mor. Clarice vill fortsätta sin faders livsuppgift, Buffalo Bill upprepar sin mors beteende, han vill bli som hon. Möjligen har han dödat sin mor och övertagit hennes hus. När Clarice till sist kommer till Buffalo Bill’s hus, är det för att tala med en "mrs. Lippman". Av Buffalo Bill får hon veta att hon är död och att han övertagit huset efter henne. Han talar också om att mrs Lippman hade en son och erbjuder sig att söka rätt på hans nummer. Kanhända är det Buffalo Bill själv som är denne son.

Gestaltning och ljudbild:
Buffalo Bill’s etablering sker genom att vi får massor av information innan han syns i bild. Genom anslagstavlan på Crawford’s kontor får vi reda på att han är en seriemördare. Där finns fotografier på fem olika kvinnor som alla är Buffalo Bill’s offer och där finns även flera tidningsurklipp, varav ett med rubriken: "BILL SKINS FIFTH". Vi får även genom andra fotografier veta att han flår sina offer. När vi för första gången ser Buffalo Bill i bild, i filmens "plot point" (27-28 min. in i filmen), är det bara hans ögon vi ser och vi hör hans andhämtning. I samma bild sätter han på sig ett par glasögon för mörkerseende, dessa låter mycket, de piper och klickar. Detta ljud återkommer vid två tillfällen. Dels vid obduktionen av ett av Buffalo Bill’s offer, då kopplat till den kamera som används för att fotografera de skador han orsakat kroppen, dels i upplösningen, då han åter använder sina glasögon. Mörkerseendet fungerar som en maktfaktor; han ser offren, men de ser inte honom.

I den första scen Buffalo Bill dyker upp, får vi också se prov på hans list, när det gäller att gillra fällor för sina offer. Vi får även en vink om syftet med hans horribla brott. När Buffalo Bill lurat in Catherine Martin i sin bil frågar han henne: "Are you about a size 14". När Lecter vid ett annat tillfälle frågar Clarice om den flicka som hittats mördad var: "...a large girl, big through the hips, roomy?", får vi ännu en ledtråd till varför Buffalo Bill flår sina offer; han vill sy sig en kvinnodräkt av människo hud.

Genom Lecter’s ledtrådar får vi veta en del om Buffalo Bill’s natur. Den drift han försöker tillfredsställa är åtrån. Lecter försöker driva Clarice till att svara på frågan: "...what needs does he serve by killing?", men han besvarar sin egen fråga genom att säga: "...he covets, that is his nature."

De ljud som är närmast knutna till Buffalo Bill’s person finns i hans källare och är alla av samma karaktär: surrandet från fjärilsvingar, en symaskin och en rakapparat. Ljudet av fjärilarna bekräftar de ledtrådar vi tidigare fått om att mördaren föder upp fjärilslarver. Ett uttalande som Lecter gjort angående fjärilen som symbol för förvandling och de puppor som hittats i offrens strupar befäster ytterligare detta ljuds funktion. Symaskinsljudet liknar fjärilsljudet och fungerar som en länk mellan Clarice och mördaren. Dels ligger detta ljud mitt i mellan fjärilssurret och helikoptrarna vi hört på FBI, dels har vi hört samma ljud i form av skrivmaskiner på Crawfords kontor när Clarice ser bilder av Buffalo Bill’s offer. Rakapparaten har som funktion att skapa en obehagskänsla, liksom bilen i Lecter’s källare.

Buffalo Bill’s röst är också värd att notera, den är något guttural och orden liksom pressas fram nerifrån svalget. Svalget är också det ställe där han placerar pupporna på sina offer. Hans dialekt är svår att härleda, så även hans hemvist.

Specifikt för Buffalo Bill är att han hela tiden spelar "sound mättad" rockmusik i sin källare. Rytmen förstärks av Catherine Martin’s "taktfasta" skrik på hjälp. Musiken finns med i ljudbilden varje gång vi befinner oss i Buffalo Bill’s källare. Den tystnar först i upplösningen, då han slår av strömmen för att han skall få ett övertag gentemot Clarice i den kamp som pågår. Avsaknaden av musiken fungerar här som en varningssignal, i det ögonblick Buffalo Bill’s musik tystnar är han dömd till undergång.

Sammanfattning:
I vår analys av När Lammen Tystnar har vi funnit att både Buffalo Bill’s och Hannibal Lecter’s ljud har referenser till Clarice Starling. Lecter är knuten till henne i form av medhjälpare, Buffalo Bill som motståndare. Clarice’s inre resa, från beroende till frihet, illustreras både bild- och ljudmässigt. Ljuden trappas upp och blandas allt eftersom hennes frigörelseprocess fortskrider. När hon till sist lyckats spåra och eliminera mördaren, illustreras detta med bilden av ett sönderskjutet fönster, genom vilket solljuset strömmar in. Ljudmässigt symboliseras hennes lyckosamma frigörelse av att alla de kaotiska och hopblandade ljuden tystnar och kvar blir endast hennes eget ljud: klar och ren fågelsång.

Produktionsfakta:

Originalets titel: The Silence of the Lambs
Produktion: USA, 1990
Regi: Jonathan Demme
Produktion sound mixer: Christopher Newman
Re-recording Mixer: Tom Fleischman
Baserad på en roman av: Thomas Harris
I rollerna:
Clarice M Starling: Jodie Foster
Dr. Hannibal Lecter: Anthony Hopkins
Buffalo Bill: Ted Levine


INDEX